Regulament general al sistemului Westgate Mega Jackpot
Presa Evenimente live Download
Cel mai recent Mega Jackpot a fost castigat in urma cu:
46 17 33 11
Newsletter

Viziteaza canalul

Megajackpot Romania

Suntem si pe Facebook

Regulament general al sistemului Westgate Mega Jackpot

Art. 1. Termeni si definitii

1. Organizatori:
S.C. Westgate Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Branduselor nr. 4-6, etaj 4, cam. 9 si 10, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20246/2004, identificata fiscal prin C.U.I: 17017651, avand un capital social subscris si varsat de 10.000 Euro si detinand Licenta de exploatare a jocurilor de noroc Seria RO0011L000015 valabila din 1.08.2009
 
si

S.C. Right Betting S.R.L. cu sediul in Bucuresti, bd. G-ral Vasile Milea nr. 2P, etaj 2, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7498/2010, identificata fiscal prin C.U.I. 27255308, avand un capital social subscris si varsat de 1.000.000 Lei si detinand Licenta de exploatare a jocurilor de noroc Seria RO2838L000658 valabila din 01.12.2010. in calitate de parti ale contractului de asociere in participatiune Nr. 1/20.12.2010, reprezentati prin S.C. Westgate Romania S.R.L.
 
2. Sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT: sistem de joc de tip "jack-pot progresiv" realizat prin interconectarea aparatelor de tip slot-machine, de acelasi tip, din locatii diferite. 
 
3. Premiu MEGA JACKPOT: premiu in bani ce poate fi castigat prin utilizarea aparatelor de tip slot-machine legate la sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT. Premiul are o valoare de baza de 200.000 lei, valoarea lui crescand in functie de acumulari.
 
4. Acumulari: suma de bani care se adauga la valoarea de baza a MEGA JACKPOT-ului reprezentand un procent stabilit de Organizator din valoarea totala a creditelor jucate de jucatori, la toate aparatele din locatiile conectate.
 
5. Speciala: secventa generata de aparatul tip slot-machine, specifica pentru fiecare joc, declansata de o combinatie de simboluri, prin care jucatorul primeste un numar de jocuri gratuite.
 
6. KING KONG CASH BONUS: secventa generata de aparitia simbolurilor KING KONG CASH pe ecranul aparatului de tip slot-machine, prin care jucatorul castiga jocuri gratuite si se califica pentru cele 3 nivele individuale de castig sau pentru premiul MEGA JACKPOT.
 
7. MYSTERY KONG BONUS: secventa generata aleatoriu de aparatul de tip slot-machine, prin care se declanseaza Speciala KING KONG CASH sau se atribuie credite in mod direct.
 
8. Resetarea premiul Mega Jackpot: revenirea premiului la valoarea de baza in urma castigarii acestuia.
 
9. Locatie: agentia Stanleybet identificata printr-un cod, adica spatiul comercial al SC Right Betting SRL in care sunt amplasate aparatele de tip slot-machine apartinand SC Westgate Romania SRL. 
 
10. Locatie conectata: orice locatie ale carei aparate de tip slot-machine sunt conectate prin linie securizata de internet la Serverul Central. Lista cu locatiile conectate este Anexa 1 a prezentului Regulament.
 
11. Jucator: orice persoana fizica majora care, acceptand termenii si conditiile din prezentul Regulament intra in relatii contractuale cu Organizatorul.
 
12. Jucator castigator: jucatorul care joaca in mod direct la un aparat tip slot - machine in momentul in care la acesta s-a castigat premiul MEGA JACKPOT si indeplineste conditiile mentionate la art. 5.2., lit. d din prezentul regulament.
 
13. A juca in mod direct - se intelege introducerea de bani pentru obtinerea de credite/impulsuri necesare jocului si actionarea butoanelor aparatului de tip slot-machine fara de care acesta nu ar functiona.
 
14. Operator: este angajatul S.C. Right Betting S.R.L. care isi desfasoara raporturile de munca in locatiile Stanleybet. 
 
15. Machine Data Controler (MDC): sistem electronic integrat de monitorizare, inregistrare si evidentiere a tuturor operatiunilor de exploatare, facand parte integranta constructiva din aparatul tip slot-machine, produs de Atronic Systems, prin care se conecteaza aparatele la Serverul Central.
 
16. Jackpot Monitoring: software oferit sub licenta de catre Atronic Systems, destinat monitorizarii performantelor, evenimentelor si situatiilor specifice care apar in cursul exploatarii sistemului WESTGATE MEGA JACKPOT.
 
17. Server Central: computer performant dedicat operarii sistemului WESTGATE MEGA JACKPOT, cu sarcini multiple privind exploatarea sistemului.
 
18. Display Evolution: software oferit sub licenta de catre Atronic Systems avand ca obiect oferirea de informatii legate de MEGA JACKPOT si material publicitar pe monitoarele din locatiile conectate.
 
19. Regulamentul sistemului de joc WESTGATE MEGA JACKPOT: ansamblul termenilor si conditiilor ce reglementeaza modalitatea tehnica si practica de functionare a sistemului WESTGATE MEGA JACKPOT, inclusiv anexele acestuia.

Art. 2. Termeni Generali

2.1 Prezentul Regulament constituie cadrul legal in care se desfasoara relatiile contractuale intre Jucator si Organizatori si care se aplica din momentul in care jucatorul utilizeaza un aparat tip slot-machine din orice locatie in care sunt amplasate aparate de tip slot machine conectate la Sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT.

2.2 Regulamentul este afisat de Organizatori in mod vizibil in locatii, in vederea studierii acestuia de catre jucatori inainte de participarea la joc. Prin folosirea aparatelor de tip slot-machine, se considera ca jucatorul a citit si inteles prezentul Regulament si si-a insusit continutul acestuia, asumandu-si drepturile si obligatiile ce ii revin prin acesta.

Art. 3. Descrierea sistemului WESTGATE MEGA JACKPOT

  3.1. Aparatele tip slot-machine conectate la sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT

3.1.1 Aparatele tip slot - machine din locatiile conectate la sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT sunt in numar de 220, fiind amplasate in 195 de locatii Stanleybet (conform Anexei 1). 

3.1.2 Fiecare aparat tip slot-machine este dotat cu un Machine Data Controller (denumit in continuare MDC) furnizat de catre Atronic Systems pentru conectarea la Server-ul Central. MDC transmite catre Server-ul Central date relevante pentru functionarea sistemului, de exemplu: evenimente, alarme ale sistemului si aparatului, notificari asupra statutului castigurilor de jackpot etc.

3.1.3 Probabilitatea de a castiga MEGA JACKPOT-ul este egala pentru toate aparatele tip slot-machine care participa la sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT deoarece la acest sistem sunt conectate doar aparate de acelasi tip, adica aparate cu aceeasi matematica.

3.1.4 Aparatele tip slot-machine conectate au acelasi sistem de conectare on-line, au acelasi protocol de comunicare, program de software specializat si algoritm aleatoriu de acordare a premiului.

3.2. Modalitatea de functionare a sistemului WESTGATE MEGA JACKPOT 

3.2.1 WESTGATE MEGA JACKPOT este un sistem in cadrul caruia sunt conectate prin linie de internet securizata aparate tip slot-machine care contribuie cu un anumit procent din sumele jucate la fiecare dintre aceste aparate, la premiul MEGA JACKPOT.

3.2.2 Pentru a putea castiga MEGA JACKPOT - ul, jucatorul trebuie sa utilizeze unul dintre aparatele conectate la sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT amplasate in locatiile prevazute in  Anexa 1 a prezentului Regulament.

3.2.3 WESTGATE MEGA JACKPOT este un sistem de Jackpot PROGRESIV, cu declansare prin combinatie de simboluri, MEGA JACKPOT-ul putand fi castigat in timpul celor 2 speciale, KING KONG CASH BONUS sau MYSTERY KONG BONUS.

3.2.4 Castigul nu se inregistreaza pe contoarele mecanice de out ale aparatului castigator.

3.3. Modalitatea de calculare a Premiului MEGA JACKPOT

3.3.1 Premiul MEGA JACKPOT are o valoare de baza fixa de 200.000 Lei (doua sute de mii de Lei), la valoarea acestuia adaugandu-se acumularile. Premiul se majoreaza pana cand unul dintre aparatele tip slot-machine genereaza un castig MEGA JACKPOT.

3.3.2 Toate locatiile sunt conectate prin linie de internet securizata la Serverul Central, prin care se administreaza configuratia corecta a sistemului, se calculeaza jackpot-ul si valoarea acumularilor. Server-ul colecteaza informatiile din locatiile conectate, calculeaza o noua valoare generala a jackpot-ului si redistribuie informatiile catre toate locatiile. Sumele cu care fiecare aparat contribuie la suma totala a premiului MEGA JCKPOT sunt calculate de server si vor fi transmise zilnic catre fiecare locatie pentru completarea in situatia incasarilor zilnice si a acumularii zilnice a aparatelor conectate.

Art. 4. Castigarea premiului MEGA JACKPOT

4.1 Pentru a putea castiga premiul MEGA JACKPOT, jucatorul trebuie sa utilizeze unul dintre aparatele conectate la sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT amplasate in locatiile prevazute in Anexa 1 la prezentul Regulament.

4.2 MEGA JACKPOT-ul poate fi castigat in timpul celor 2 speciale, KING KONG CASH BONUS sau MYSTERY KONG BONUS . 

4.3 Daca in cursul KING KONG CASH BONUS sau MYSTERY KONG BONUS, castigurile cumulate ating nivelul de atribuire a premiului MEGA JACKPOT, se va declansa castigul MEGA JACKPOT, urmand ca valoarea afisata pe display-ul aparatului tip slot-machine si pe LCD, reprezentand valoarea MEGA JACKPOT-ului, sa fie platita Jucatorului Castigator conform clauzelor din regulamentul de mai jos.

4.4 In cazul in care la un aparat tip slot-machine in functiune este castigat premiul MEGA JACKPOT, toate aparatele tip slot-machine aflate in locatiile conectate se vor bloca pentru 1 minut, cu exceptia celor pe care ruleaza speciala, King Kong Cash Bonus sau Mistery Kong Bonus. Acestea din urma se vor bloca numai la sfarsitul specialelor sau bonusurilor. Dupa acest minut aparatele necastigatoare blocate se vor debloca si se va putea continua jocul. Va ramane blocat doar aparatul castigator.

4.5 Pe monitoarele LCD din locatiile conectate va rula pentru aproximativ 10 minute valoarea Premiului MEGA JACKPOT, calculata de Serverul Central, pana la momentul castigului, cat si locatia unde se afla aparatul castigator. Alternativ cu afisarea valorii premiului Mega Jackpot castigat, se va afisa valoarea de repornire a Mega Jackpot. Astfel toti jucatorii vor fi informati ca s-a castigat premiul MEGA JACKPOT.

4.6 Procesarea castigului Mega Jackpot de catre Serverul Central este finalizata in momentul in care se primeste semnalul de resetare cu cheia de la aparatul castigator. Din acest moment, se poate relua jocul la aparat.

4.7 Daca doua sau mai multe aparate diferite sunt in speciala King Kong Cash si la toate se castiga premiul Mega Jackpot, premiul se atribuie in ordine cronologica.

4.8 In cazul a doua castiguri foarte apropiate ca timp, Serverul Central va informa, in baza datelor stocate, care este ordinea castigurilor, avand in vedere criteriul cronologic.

4.9 Odata verificat si confirmat castigul conform art. 5 de mai jos, operatorul va reseta manual aparatul castigator.

4.10 Suma de la care reporneste premiul MEGA JACKPOT dupa o castigare prealabila este de 200.000 LEI (doua sute mii LEI).

4.11 Pentru prevenirea pierderii conexiunii, sistemul MEGA JACKPOT va fi prevazut cu o linie de backup pentru fiecare locatie conectata, conectata la un furnizor de internet diferit de cel al liniei principale.

4.12 Premiul Mega Jackpot poate fi castigat in oricare locatie conectata la Sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT, in intervalul orar declarat si afisat de catre Organizatori, ca fiind Program de Functionare al locatiilor conectate.

Art. 5. Validarea castigului premiului MEGA JACKPOT

5.1 Dupa generarea premiului Mega Jackpot de catre un aparat tip slot-machine se incepe procedura de validare a castigului. 

5.2 Validarea castigului se va face cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: 
a. operatorul din locatia conectata primeste de la Organizatori confirmarea ca Serverul Central a inregistrat un castig MEGA JACKPOT la aparatul din locatia respectiva.
b. operatorul din locatia conectata confirma prin completarea si semnarea proceselor verbale mai jos mentionate , premiul MEGA JACKPOT castigat, Jucatorul Castigator si aparatul castigator.
c. atat aparatul tip slot-machine la care a fost generat premiul Mega Jackpot cat si echipamentele auxiliare nu au fost vandalizate/deteriorate si nu prezinta semnele unei alte interventii decat cea a personalului organizatorilor sau a autoritatilor competente conform OUG 77/2009 respectiv HG 870/2009 .
d. jucatorul castigator :
d.1. este o persoana fizica majora la data castigului indiferent de nationalitatea acesteia
d.2. accepta neconditionat regulamentul Sistemului WESTGATE MEGA JACKPOT
d.3. nu este salariat sau ruda a unui salariat al: S.C. Westgate Romania S.R.L., S.C. Right Betting SRL Atronic International Gmbh, Atronic Systems Gmbh si nici un interpus al unei asemenea persoane.
d.4. a fost confirmat de operatorul din locatia conectata ca fiind cel care a jucat la aparatul tip slot-machine castigator.
d.5. isi poate dovedi identitatea cu un act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport in original).
d.6.semneaza Procesul Verbal de Validare a Castigului si Procesul Verbal de Validare a Jucatorului.

5.3 Daca sunt indeplinite conditiile de mai sus operatorul RIGHT BETTING va valida castigarea premiului MEGA JACKPOT si Jucatorul Castigator prin completarea: 
1)Procesului Verbal de Validare a Castigului (denumit in continuare PVVC) intr-un exemplar - in forma standard furnizata operatorului locatiei conectate de catre organizatorul SC WESTGATE Romania SRL si prezentata in Anexa 2 la prezentul Regulament. In situatia in care Jucatorul Castigator nu are un act de identitate asupra sa la momentul in care s-a generat castigul, va trebui sa-si probeze identitatea in maxim 24 ore de la castigarea premiului, in caz contrar premiul nu va putea fi VALIDAT. Suma trecuta in Procesul Verbal de Validare a Castigului trebuie sa coincida cu cea afisata pe displayul LCD din locatia conectata la sistemul WESTGATE MEGA JACKPOT si confirmata in scris de catre Organizator pe baza datelor din Serverul Central. Procesul Verbal de Validare a Castigului completat intr-un exemplar se va transmite ulterior la sediul central Westgate Romania S.R.L. 
2) In completarea Procesului Verbal de Validare a Castigului, Operatorul va intocmi in 2 exemplare cu valoare de original - Procesul Verbal de Validare a Jucatorului (denumit in continuare PVVJ) - in forma standard furnizata operatorului locatiei conectate de catre organizatorul SC WESTGATE Romania SRL si prezentata in Anexa 3 la prezentul Regulament. Jucatorul primeste un exemplar din Procesul Verbal de Validare a Jucatorului. Al doilea exemplar ramane in locatia Stanleybet si va fi transmis ulterior la sediul central Westgate. 

5.4 In cazul in care la aparatul tip slot-machine la care a fost castigat MEGA JACKPOT au jucat concomitent doi sau mai multi jucatori impreuna, neputand a se identifica de catre operator cine a participat direct la joc, operatorul nu va putea valida castigul si intocmi procesul verbal de validare a castigului decat pentru unul dintre acestia, putand exista doar un singur Jucator Castigator.

5.5 In caz de neintelegere intre jucatorii care au jucat la aparatul tip slot-machine la care s-a castigat MEGA JACKPOT-ul, operatorul, sesizand in acest sens Organizatorii, va suspenda procedura de validare pana la solutionarea amiabila a diferendului sau in caz de litigiu intre parti, pana la solutionarea acestuia printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.


5.6 In situatia de mai sus, validarea castigului se va face:
a. in cazul intelegerii amiabile, la primirea acordului scris al partilor cu privire la jucatorul care va fi desemnat castigator ;
b. iar in cazul declansarii unui litigiu, la primirea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile a instantei;

5.7 Daca jucatorul nu indeplineste conditiile de la art. 5.2 litera d, operatorul nu va valida castigul si va informa in acest sens Organizatorii.

5.8 Organizatorii isi rezerva dreptul de a debloca aparatul tip slot-machine castigator dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art.5.2 lit.a si c.

Art. 6. Procedura pentru ridicarea premiului MEGA JACKPOT

6.1 Premiul Mega JACKPOT se ridica dintr-o agentie Stanleybet de catre jucatorul declarat castigator prin Procesul Verbal de Validare al Jucatorului (PVVJ), incepand cu a treia zi lucratoare de la data intocmirii Procesului Verbal de Validare a Jucatorului (PVVJ), dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la aceasta data. Dupa trecerea acestui termen Jucatorul Castigator este decazut din dreptul de a mai pretinde incasarea Premiul Mega JACKPOT.

6.2 Suma achitata Jucatorului Castigator va fi in cuantumul valorii premiului MEGA JACKPOT asa cum a fost aceasta trecuta in Procesul Verbal de Validare a Castigului, minus impozitul pe venit datorat de jucator la bugetul de stat, care va fi retinut si platit de catre organizator.

6.3 Pentru a putea ridica premiul, jucatorul desemnat castigator sau persoana imputernicita trebuie sa predea originalul Procesului Verbal de Validare a Jucatorului (P.V.V.J.) Organizatorului Westgate Romania S.R.L. si sa prezinte in original un act de identitate si procura speciala, dupa caz.

6.4 Plata castigului se va face in numerar prin casieria de la sediul central al Westgate Romania SRL.
Daca exista suspiciuni ca Procesul Verbal de Validare a Jucatorului prezentat de jucatorul castigator a fost falsificat sau este intr-o stare de deteriorare atat de avansata incat nu pot fi citite integral datele acestuia, Organizatorul va refuza plata premiului si in cazul suspiciunii de falsificare, poate sesiza organele de politie competente. Daca exista suspiciuni cu privire la persoana jucatorului desemnat castigator, existand neconcordante intre declaratiile operatorului din locatia unde se afla aparatul tip slot-machine castigator, declaratiile jucatorului si/sau inregistrarile video de supraveghere, organizatorul poate decide suspendarea predarii castigului pana la solutionarea situatiei de fapt si poate sesiza organele de cercetare penala in acest scop. Westgate isi rezerva dreptul de a refuza plata castigului, pana la prezentarea castigatorului real.

6.5 Plata premiului MEGA JACKPOT nu va fi facuta decat jucatorului castigator cu indeplinirea conditiilor de mai sus, cu urmatoarele exceptii:
a. In cazul decesului jucatorului castigator inainte de ridicarea premiului, la solicitarea mostenitorilor legali si/sau testamentari ai acestuia, organizatorul le va preda premiul acestora din urma, cu conditia furnizarii urmatoarelor documente: - certificat de mostenitor in copie legalizata in care sa fie mentionat clar cota succesorala a fiecarui mostenitor din premiul MEGA JACKPOT
- certificatul de deces al jucatorului castigator in copie legalizata
- copie dupa un act de identitate a fiecarui mostenitor purtand mentiunea conform cu originalul, numele in clar si semnatura

In aceasta ipoteza, Organizatorii vor preda fiecarui mostenitor o cota parte din premiul MEGA JACKPOT egala cu cota succesorala detinuta din premiu conform mentiunii din certificatul de mostenitor, minus impozitul pe venit datorat de mostenitor la bugetul de stat, care va fi retinut si platit de catre organizator. Mostenitorii au dreptul de a solicita ridicarea premiului in termenul de un 1 (un) an de la data validarii Premiului MEGA JACKPOT.

b. Premiul poate fi ridicat si de o alta persoana decat castigatorul. In acest caz, premiul se va putea ridica in baza urmatoarelor documente:
- o procura speciala autentificata de un notar public prin care persoana care se prezinta este imputernicita sa ridice premiul MEGA JACKPOT pentru si in numele Jucatorului Castigator;
- originalul Procesului Verbal de Validare a Jucatorului;
- fotocopia actelor de identitate ale castigatorului si actele de identitate ale mandatarului.

6.6 In caz de suspiciuni, Organizatorii isi rezerva dreptul de a retine plata premiului pana la prezentarea jucatorului castigator in persoana. Perioada pe durata careia jucatorul castigator isi poate pretinde premiul de la organizator va fi in mod automat prelungita cu durata perioadei pe care din motive de suspiciuni legitime organizatorii refuza predarea premiului catre terte persoane imputernicite.

6.7 Organizatorii pot refuza predarea Premiului MEGA JACKPOT si pot sesiza organele de politie daca reiese din inregistrarile video si/sau din declaratiile operatorului din locatia unde se afla aparatul tip slot-machine castigator ca acesta a intocmit Procesul Verbal de Validare a Castigului si/sau Procesul Verbal de Validare a Jucatorului sub amenintare.

6.8 Optional, la ridicarea premiului, jucatorul castigator isi poate da acordul ca Organizatorii sa ii foloseasca numele si imaginea in scopuri de marketing pentru perioada dorita de Organizatori, incluzand dar nefiind limitat la: postarea imaginii si numelui sau pe pagina de internet a acestuia sau pe alte pagini de internet, folosirea imaginii si numelui sau pe materiale publicitare ale Organizatorilor, afisarea numelui si imaginii sale in locatiile conectate. In cazul in care premiul nu este ridicat de Jucatorul Castigator ci de mandatarul acestuia sau de mostenitorii jucatorului castigator, acestia isi pot da acordul de a le fi folosita imaginea si numele in scopuri de marketing intocmai ca jucatorul castigator.

6.9 Jucatorul castigator, mandatarul sau mostenitorii acestuia, care se prezinta sa ridice premiul vor furniza Organizatorilor toate informtiile solicitate, inclusiv datele cu caracter personal solicitate de acesta, Organizatorii obligandu-se sa le prelucreze cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art. 7. Conditii de limitare a responsabilitatii Organizatorilor

7.1 Organizatorii isi rezerva dreptul de a aduce modificari, imbunatatiri, revizuiri si completari sistemului MEGA JACKPOT, cu respectarea obligatiilor legale prevazute de OUG 77/2009 si de HG 870/2009 in ceea ce priveste notificarea autoritatilor competente in domeniu si cu afisarea regulamentului la sediile locatiilor conectate, spre informarea jucatorilor.

7.2 Organizatorii nu pot sa fie trasi la raspundere pentru nicio defectiune/ intrerupere a sistemului MEGA JACKPOT cauzata de:
- Caderi sau intreruperi de tensiune, fluctuatii de tensiune datorate unor factori externi, cauzate de furnizorii de energie electrica, terte persoane sau de calamitati naturale.
- Caderi sau intreruperi ale conexiunii de internet cauzate de factori externi, terte persoane, furnizori sau calamitati naturale.
- Vandalizarea aparatului, fortarea usii de acces in aparat, fraudarea sistemului de joc/ jackpot prin orice metode, de exemplu, dar nelimitandu-se la metode fizice sau informatice.

7.3 Organizatorii nu isi asuma nici o raspundere pentru cazurile in care in timp ce o locatie este deconectata de la internet sau lipsita de energie electrica datorita furnizorilor de servicii, se castiga premiul MEGA JACKPOT intr-o alta locatie in care serviciile de internet sau electricitate nu sunt intrerupte. Cand aceasta locatie va fi reconectata la server se vor actualiza valorile de jackpot valabile pentru acel moment.

7.4 Organizatorii vor premia cu premiul MEGA JACKPOT un singur jucator pentru fiecare aparat.

7.5 Organizatorii vor acorda premiile in ordine cronologica si la valoarea afisata la finalul KING KONG CASH BONUS sau MISTERY KONG BONUS, indiferent de valoarea premiului afisata pe ecranul aparatului si pe ecranele LCD din locatie la momentul inceputului specialei.

7.6 Daca exista doua aparate tip slot-machine la care s-a castigat Mega Jackpot la intervale de timp atat de scurte incat pot crea confuzie jucatorilor cu privire la valoarea premiului castigat, la cererea jucatorilor care au jucat la aparatele castigatoare, Operatorul poate solicita Organizatorilor un extras din aplicatia JACKPOT Monitoring cu situatia detaliata a acumularii MEGA JACKPOT - ului si a intervalului de timp dintre cele doua castiguri.

7.7 Singurul reper orar in ceea ce priveste data si ora castigului este constituit de informatiile furnizate de Serverul Central.

7.8 Organizatorii nu sunt raspunzatori pentru pierderea sau distrugerea Procesul Verbal de Validare a Jucatorului de catre Jucatorul Castigator sau de catre terte persoane, avand dreptul de a refuza respectiv suspenda plata premiului pana la indeplinirea conditiilor din art. 6 de mai sus.

7.9 Organizatorii nu asigura paza si protectia jucatorului castigator dupa ridicarea premiului, nefiind raspunzator de nici un incident cu privire la acesta dupa parasirea sediului S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L.

Organizatori

S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L. - inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr.10810/2009

Anexa 1 la regulamentul Westgate Mega Jackpot


Click pentru a deschide lista locatiilor conectate la sistemul Westgate Mega Jackpot.

Art. 1. Organizatorii si regulamentul oficial

  1. Organizatorii actiunii promotionale „5 ANI DE MEGAJACKPOT” (in continuare numita "Campania") sunt:
S.C. WESTGATE ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Branduselor, Nr. 2-4, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/20246/2004, Cod Unic de Inregistrare nr. RO17017651, capital social 12.350  Euro;

si


S.C. RIGHT BETTING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, B-dul G-ral Vasile Milea, Nr. 2P, Etaj 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7498/2010, CIF nr. 27255308, capital social 2.000.000 lei;
in continuare denumit „Organizatori”.

  1. Regulamentul oficial al Campaniei promotionale „5 ANI DE MEGAJACKPOT” este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile din Romania, pe site-urile www.stanleysports.ro si www.megajackpot.ro, si in toate agentiile Stanleybet participante de pe teritoriul Romaniei.
  2. Participantii la Campania promotionala sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament, potrivit celor mentionate mai jos, denumit in continuare "Regulamentul".
  3. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau completa prezentul Regulament, urmand ca modificarile sau completarile aduse sa intre in vigoare numai dupa aducerea la cunostinta publicului in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
  4. Modificarile vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare.
 

Regulament Concurs „Cupa Mega Jackpot la Skandenberg”

Art. 1. Organizatorii si regulamentul oficial

1.1. Organizatorii competitiei pentru amatori „Cupa Mega Jackpot la Skandenberg”, denumita in continuare "Competitia" sunt: 
SC WESTGATE ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Branduseor, Nr. 2-4, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/20246/2004, Cod Unic de Inregistrare nr. 17017651, capital social 12.350 Euro,

SC RIGHT BETTING SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd. G-ral Vasile Milea, Nr. 2P, Etaj 2, Sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7498/2010, Cod Unic de Inregistrare nr. 27255308, capital social 1.000.000 lei

si

SC Game World Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Str.Branduselor, nr.2-4, cam.6,12,16 si 18,et.4, Sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1866/2007, Cod Unic de Inregistrare nr. 20899859, capital social 50.000 lei, in continuare denumiti „Organizatori”

1.2. Competitia se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Competitiei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii lor in vigoare

Art. 2. Definitie

2.1. „Cupa Mega Jackpot la Skandenberg” este o competitie sportiva de skandenberg, cu premii, pentru amatori.

Art. 3. Locul si perioada de desfasurare a competitiei

3.1.    Concursul se va desfasura pe 25 Aprilie 2013 in Cluj, incinta cazinoului Game World, situat in Polus Center Cluj - Comuna Floreşti, Jud. Cluj, Str. Avram Iancu, nr. 492-500.

3. 2.   Perioada de desfasurare a Campaniei cuprinde: inscrierile participantilor (14-25 Aprilie 2014), validare participantilor(25 Aprilie 2014) si concursul efectiv (25 Aprilie 2014).

Art. 4. Dreptul de participare

4.1. Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu varsta de cel putin 18 ani, impliniti la data demararii competitiei. 
4.2. Nu se pot inscrie in concurs sportivi profesionisti de skandenberg, castigatorii editiilor anterioare de Cupa Mega Jackpot la Skandenberg si persoanele care nu pot face dovada sederii pe teritoriul judetului Cluj. 
4.3. Nu sunt eligibili a participa la Competitie angajatii Organizatorilor si nici membrii familiilor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intai ale acestora.
4.4. Prin participarea la Campanie, participantii confirma cunoasterea prevederilor prezentului Regulament, accepta termenii si conditiile stipulate in acesta si se obliga la respectarea lor.

Art. 5. Premii


5.1.   In cadrul acestei Campanii, Organizatorii ofera urmatoarele premii:
5.1.1.     Locul I – 2500 lei
5.1.2.     Locul II – 1500 lei
5.1.3.     Locul III – 1000 lei
5.1.4      Locul IV – 500 lei
5.2.   La prezenta campanie un participant nu poate castiga mai mult de un premiu.
5.3.   Valoarea totala estimata a premiilor este de 5500 de lei.

Art. 6. Inscrierile

6.1.   Perioada in care se fac inscrierile este: 14.04.2014 – 25.04.2014

6.2.   Inscrierile se pot face in Game World din Polus Center Cluj si in toate locatiile Stanleybet din Cluj Napoca si Turda.

6.3.   Pentru a se inscrie la prezenta campanie, Participantii vor solicita angajatilor organizatorilor „Talonul de inscriere in campanie” (Anexa 1A si Anexa 1B) pe care il vor completa cu datele personale, codul biletului de pariere plasat in orice locatie Stanleybet din Romania, si pe care il va inmana acestora.

Art. 7. Validarea inscrierilor

7.1.   Persoanele inscrise vor fi validate de catre Organizatori in data de 25 aprilie 2014 in locatia unde se desfasoara concursul incepand cu 2 ore inainte de startul concursului.

7.2.   Numarul maxim de participanti nu va putea depasi 100 de persoane.

7.3.   Daca se depaseste numarul de 100 de candidati, dintre toti cei inscrisi, in ziua concursului, selectarea celor 100 va fi facuta cronologic in ordinea validarilor.

7.4.   Pentru ca o persoana sa fie validata trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
7.4.1.      Sa se prezinte la locatia unde se desfasoara concursul in data mentionata la punctul 7.1. in intervalul orar aferent etapei de validare;
7.4.2.      Sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante si sa aiba asupra sa un act de identitate;
7.4.3.      Sa completeze o declaratie de asumare a conditiilor si riscurilor de participare la concurs (Anexa 2.).

7.5.   Dupa ce o persoana este validata aceasta va primi un talon pe care il va completa si il va introduce in urna pusa la dispozitie de catre Organizatori in locatia unde se desfasoara campania, in vederea participarii la tragerea la sorti pentru acordarea premiilor de consolare.

Art. 8. Concursul de SKANDENBERG

8.1.   Concursul de skandenberg va avea loc pe 25 aprilie 2014, de la ora 19:00, in incinta cazinoului Game World, situat in Polus Center Cluj - Comuna Floreşti, Jud. Cluj, Str. Avram Iancu, nr. 492-500.
 8.2.   Concursul de skandenberg se va desfasura in conformitate cu regulile skandenberg-ului prezentate in Anexa 3 si va fi un concurs de tip piramidal.
8.3.   Stabilirea meciurilor de skandenberg se va face prin tragere la sorti la fata locului.
8.4.   Castigatorii fiecarui meci vor fi desemnati de catre ambasadorul Mega Jackpot Ion Oncescu care va avea in vedere regulile skandenberg-ului prezentate in Anexa 3.

Art. 9. Acordarea premiilor

9.1.      In cadrul acestei Campanii, Organizatorii ofera urmatoarele premii:

9.1.1.            Locul 1 – 2500 lei;
9.1.2.            Locul 2 – 1500 lei;
9.1.3.            Locul 3 – 1000 lei;
9.1.4.            Locul 4  -   500 lei.

Sunt considerati castigatori valizi doar persoanele care vor fi prezente in locatie la momentul desfasurarii extragerii.

9.2.      Validarea castigatorilor se va face de catre comisia de validare compusa din arbitrul competitiei, membru SC Right Betting SRL, membru SC Westgate Romania SRL si un membru SC Game World SRL, iar ridicarea premiilor se va face pe loc, prin intocmirea unui proces verbal de predare-primire, prevazut in Anexa 4 a prezentului regulament.

9.3.      In momentul ridicarii premiului Castigatorul trebuie sa prezinte actul de identitate si o copie dupa acesta.

Art. 10. Reclamatii. Frauda.

10.1. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare – primire al acestuia, nu vor fi luate in considerare.
10.2. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a mecanismului de desfasurare a prezentei Competitii, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Competitii.

Art. 11. Confidentialitatea datelor si prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorii sunt operatori de date cu caracter personal inregistrati in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal astfel: SC Right Betting SRL sub nr . 20584/2011, SC Westgate Romania SRL sub nr. 10810/2009 si SC Game World SRL sub nr. 5702. Mecanismul Competitiei si Regulamentul se incadreaza in scopul declarat de Organizatori ca operator de date cu caracter personal. 
In vederea desfasurarii Competitiei, Organizatorii vor prelucra datele personale ale Participantilor in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.
Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Competitiei nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Imputernicitilor Organizatorilor si cu exceptia cazurilor in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele, prenumele si localitatea de resedinta, doar ale castigatorilor, precum si premiile castigate in cadrul Competitiei vor fi facute publice conform legislatiei in vigoare.
Prin participarea la Competitie, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date ale Organizatorilor in scopul participarii la aceasta Competitie cat si in scopul informarii acestora privind viitoarele campanii derulate de catre Organizatori.
Prin participarea la aceasta Competitie, Participantii accepta ca anuntarea castigurilor poate fi un eveniment public.
Participantilor la competitiei „Cupa Mega Jackpot la Skandenberg” le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15)., dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. 
Participantii au dreptul de a obtine de la Organizatori, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe durata Competitiei, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune la folosirea acestora in orice moment, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorilor, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Competitie va trimite o cerere scrisa, datata si semnata, catre Organizatori.
Datele personale ale castigatorilor vor ramane in inregistrarile contabile ale Organizatorilor conform legislatiei fiscale in vigoare.

Art. 12. Limitarea raspunderii

12.1. Organizatorii nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, in legatura cu acestea.
12.2. Organizatorii nu vor raspunde de nici un prejudiciu cauzat integritatii fizice, psihice ori sanatatii, si/sau prejudiciu material, previzibil sau imprevizibil, produs participantilor ca urmarea a participarii acestora la „Cupa Mega Jackpot la Skandenberg”.

Art. 13. Taxe

Organizatorii se obliga sa calculeze si sa vireze din fonduri proprii la bugetul de stat impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.

Art. 14. Anuntarea castigatorilor premiilor

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorii sunt obligati sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestei Campanii. Lista tuturor castigatorilor va fi publicata pe paginile de internet ale Organizatorilor, www.stanleybet.ro , www.megajackpot.ro si www.gameworld.ro.

Art. 15. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat sau prevazut de catre Organizatori, care se produce independent de vointa Organizatorilor si a carui aparitie si desfasurare impiedica sau pune in imposibilitate Organizatorii de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 
Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Competitiei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul aparitie unui eveniment de forta majora Organizatorii vor comunica Participantilor la Competitie existenta acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
Comunicarea aparitiei cazului de forta majora se va face pe pagina de internet a Organizatorului SC Right Beting SRL, www.stanleybet.ro.

Art. 16. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Competitie, se va incerca solutionarea acestora pe cale amiabila. Daca nu este posibila solutionarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii sau sesizari legate de derularea Competitiei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Bucuresti, bd. G-ral Vasile Milea nr. 2P, etaj 2. Contestatiile referitoare la validarea castigatorilor premiilor se pot trimite la aceeasi adresa in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei aferenta a castigatorilor. Sesizarile, reclamatiile si contestatiile trimise dupa termenele mentionate anterior nu vor fi luate in considerare.

Art. 17. Regulamentul oficial al campaniei

Prin participarea la aceasta Competitie Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
Regulamentul Competitiei „Cupa Mega Jackpot la Skandenberg” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorilor sau pe paginile de internet www.stanleybet.ro si www.megajackpot.ro.
Niciunul dintre Organizatori nu are dreptul de a modifica Regulamentul fara acordul celuilalt Organizator. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, facand publice modificarile cu 1 zi inainte de intrarea lor in vigoare.